sürdürülebilir kalkınma

Hız ve yavaşlık orantısında sürdürülebilir kalkınma

Açlık, yoksulluk, toplumsal cinsiyet, iklim, sağlıklı tüketim ve üretim, temiz su kaynakları, istihdam, eğitim...

Sürdürülebilir kalkınma yerel yönetimlerin önünde

Yine uzunca bir aradan sonra buluştuk. Her sayının sunuşunda derginin çıkışının gecikmesi üzerine birkaç...

Ruhisu Can Al ile sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerine: Kalkınmayı sürdürülebilir kılmazsak yaşanabilir bir dünya kalmayacak

Birleşmiş Milletler’in 17 başlıkta topladığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, yerel yönetimleri de sürecin sorumlu ve...

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer: Sürdürülebilirlik katılımla mümkün

Nasıl insanoğlu obeziteden kurtulunca daha sağlıklı, daha uzun ve daha mutlu bir hayat yaşıyor;...

Sürdürülebilir kalkınma, gerçekler ve ütopya

Baha Okar –   Çocukluğum Karadeniz Ereğli’de geçti. “Hoppala, Seferihisar dergisi diye aldık, ne çıktı”...