Hız ve yavaşlık orantısında sürdürülebilir kalkınma

Açlık, yoksulluk, toplumsal cinsiyet, iklim, sağlıklı tüketim ve üretim, temiz su kaynakları, istihdam, eğitim...