İklim değişikliğinden korunmak için güçlü sağlık sistemleri gerekiyor

7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) – Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İklim ve Sağlık Ortak Ofisi, iklim değişikliğinden korunmak için güçlü sağlık sistemleri gerekir diyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) – Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İklim ve Sağlık Ortak Ofisi, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle insanları değişen çevremize bağlı olarak artan sayısız sağlık riskinden korumada evrensel sağlık sistemlerinin rolünü ele aldı. WMO ve DSÖ örgütlerine göre iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri, güçlü halk sağlığı sistemleri olmadan aşılamaz.

“Sağlığımız iklim değişikliğinin merhametinde”

Bir toplum sağlığı merkezi şiddetli bir fırtına sırasında sular altında kalır ve elektriği kesilir ve temel kadın doğum bakımını sağlayamaz ve yardım için gelen yaralıları tedavi edemez. Bir tarım işçisi sıcak çarpması geçirir, ancak sağlık sigortasına ve ayakta tedaviye erişimi olmadığı için hayat kurtarıcı tıbbi tedavi alamaz. Bir sel felaketinin ardından ortaya çıkan kolera salgınından bunalan ulusal sağlık sistemi, diğer sağlık krizlerine odaklanmak için çok az olanak yaratabilmektedir.

Bu senaryolar, aşırı hava olayları, salgın hastalıklar, yerinden edilmeler, ekonomik gerilemeler ve iklim değişikliğinin neden olduğu altyapı sorunlarıyla ile giderek daha fazla mücadele eden sağlık sektörünün karşı karşıya kaldığı çok çeşitli etkilere sadece birkaç örnektir. Bu tür şoklar meydana geldiğinde, kritik hizmetler tam da insanların en çok ihtiyaç duyduğu anda sekteye uğrayabilir ve bu da riski artırarak daha fazla hastalığa ve can kaybına yol açabilir.

Güçlü ve dirençli sağlık sistemleri iklim değişikliğine karşı koruma sağlar

Temel bir insan hakkı olarak sağlık hizmetlerine ve bilgiye erişimin önemi evrenseldir, ancak evrensel sağlık güvencesine ulaşmaktan hâlâ çok uzağız. Küresel nüfusun %30’u hâlâ temel sağlık hizmetlerine erişemiyor ve neredeyse iki milyar insan, en savunmasız ortamlarda bulunanları vuran orantısız etkilerle birlikte, yıkıcı veya yoksullaştırıcı sağlık harcamalarıyla karşı karşıya.

Evrensel sağlık güvencesi olmayan kişiler, genel olarak sağlık hizmetlerine erişimde daha büyük engellerle karşılaşırken, sağlık hizmetlerinin gelişmiş, erişilebilir ve uygun fiyatlı olduğu bölgelerde bile hizmet sunumu iklim tehlikelerinden ciddi şekilde etkilenebilir. İklime dirençli evrensel sağlık sistemleri, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerinden adil ve anlamlı bir şekilde korunmak için temel bir gerekliliktir.

İklime dirençli sağlık sistemleri, istikrarsız bir iklime rağmen nüfus sağlığında sürekli iyileşmeler sağlamak için iklimle ilgili şokları ve stresi öngörebilir, bunlara yanıt verebilir, bunlarla başa çıkabilir, bunlardan kurtulabilir ve bunlara uyum sağlayabilir.

Halk sağlığı altyapısının tasarımı ve bakımı, sağlık sistemlerinin değişen iklimimize uyum sağlaması için en önemli, uygun maliyetli ve acilen ihtiyaç duyulan strateji olabilir. Kırılganlığı azaltmak için tasarlanan altyapı, sağlık sistemlerinin hem akut hem de kronik iklim şokları ve stres faktörleriyle karşı karşıya kaldıklarında amaçlandığı gibi çalışmasını sağlar. Bu, hem sağlık hizmetleri altyapısını (sel kontrol sistemleri, klima, jeneratörler vb.) hem de sağlık sistemlerini ve sağlıklı toplumları destekleyen kamu altyapısını (su ve sanitasyon sistemleri, laboratuvarlar, erişim yolları vb.) içerir.

Eylem alanları

Evrensel sağlık kapsayıcılığı siyasi ve sosyal bir tercihtir ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) #HepimizİçinSağlık için güçlü siyasi liderlik ve kamu desteği çağrısında bulunmaktadır.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) – Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İklim ve Sağlık Ortak Ofisi, tüm nüfusları iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden korumaya yönelik önemli bir adım olarak DSÖ’nün Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı çağrılarını desteklemektedir.

İklim hizmetleri tarafında ise WMO, Herkes İçin Erken Uyarılar girişimi ile önümüzdeki 5 yıl içinde dünyadaki herkesin erken uyarılarla korunmasını, yani tüm sağlık sistemlerinin yaklaşan tehlikelere hazırlanmak için yeterli zamana sahip olmasını sağlamak için öncülük etmektedir.

Sağlık tesisleri de dâhil olmak üzere sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, sağlık adaptasyon planlamasının önemli bir parçasıdır ve her ülkenin Sağlık Ulusal Adaptasyon Planına dahil edilmelidir. Aynı zamanda, sağlık sistemleri üzerindeki iklimle ilgili yükleri azaltmak için iklim değişikliğini hafifletme ve uyum sağlama eylemlerine acilen ihtiyaç duyulmaktadır.

İklime dirençli sağlık sistemleri inşa etmenin yanı sıra, hem sağlık sistemlerini iklim açısından akıllı bir kalkınma yoluna sokmak hem de sektörü küresel iklim hedefleriyle uyumlu hale getirmek için sağlık sektöründen kaynaklanan iklim emisyonlarını azaltmaya yönelik tüm fırsatlardan yararlanmalıyız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir