Gıda krizine karşı ‘Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması’

Efes Selçuk Belediyesi’nin “Çocuklar için Gıda Dayanışması”, kentteki esnaf, küçük üretici köylü, orta ve büyük ölçekli çiftçi ve tüm vatandaşların sağlayacağı katkılarla birlikte bir “kent dayanışması” olarak yaşama geçiyor. Projenin tanıtımı Efes Selçuk Kent Belleği’nde CHP Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, Karşıyaka, Ödemiş ve Balçova Belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve pek çok yurttaşın katılımıyla gerçekleşti. Tanıtım toplantısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da katıldı.

Ekonomik krizin etkisiyle artan yoksulluk ve gıda krizi, kentlerdeki kırılgan ve güvencesiz kesimlerin sağlıklı, besleyici ve yeterli gıdaya erişimini daha da olanaksız hale getirmekte, halkın gıda güvenliği ve gıda güvencesini daha da aşındırmakta. Ülkemizde son bir yıl içinde gıda fiyatlarında 2-4 katı aralığında bir artış oldu.

Yıllardır uygulanan yıkıcı politikaların ciddi bir gıda krizine yol açtığını ve gıda enflasyonunun da hız kesecek gibi görünmediğini vurgulayan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e göre bu durum işsiz, yeterli gelirden yoksun ve güvencesiz kesimlerde sağlıksız-yetersiz beslenmeye bağlı sorunları büyütüyor ve çocukların evde, okulda, sokakta aç kalması ve beslenme yetersizliğine mahkûm bırakılması kabul edilebilir bir durum değil.

Sengel, merkezi yönetim imkânlarının halktan esirgendiği koşullarda, sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın acil ihtiyaçlarını gidermek amacıyla hizmet üreten CHP’li belediyelerde, gıda güvenliği ve gıda güvencesi alanında da halka sahip çıkmanın güncel ve acil bir görev olarak gündeme geldiğini belirtirken, bu acil görev kapsamında “Çocuklar için Gıda Dayanışması” projesi ile gıda hakkının yaşama geçirilmesini çocuklardan başlayarak sağlamanın mümkün ve gerekli olduğunu söylüyor.

Efes Selçuk Belediyesi, “Çocuklar için Gıda Dayanışması” projesini, gıdaya ihtiyaç duyan hamile kadınları, çocukları ve anneleri odağına alarak, bütüncül ve kentin bilgisine dayanan bir kapsayıcılıkla ele alıyor. Proje aynı zamanda bu alanda uzmanlardan, deneyimli personellerden ve meclis üyelerinden oluşan bir Dayanışma Komisyonu tarafından yürütülüyor.

Çocuklukların zihin, beden ve ruhsal gelişimi açısından beslenme oldukça önemli

Filiz Ceritoğlu Sengel, içerisine sürüklendiğimiz gıda krizinden en derinden ve kalıcı şekilde etkilenen çocukların, acilen sahip çıkılması gereken bir toplumsal kesim olarak destek beklediğini ifade ediyor. Türkiye’de 18 yaş altı yaklaşık 23 milyon çocuk bulunuyor. Sıfır ile dört yaş aralığındaki çocuk sayısı ise yaklaşık 6 milyon civarında. Çocuklar anne karnında oldukları dönemden başlayarak hızla gelişen beyinleri, hastalıklara karşı savunmasızlıkları, olumsuz etkilerden kaçınma ya da bu etkilere uyum sağlama konusundaki sınırlı kapasiteleri nedeniyle gıda krizinden daha ağır bir şekilde etkileniyorlar. Okul çağındaki milyonlarca çocuk okula aç gidiyor.

Sengel sadece okula giden çocukların değil, okul öncesi çağda olan küçük çocukların da mutlaka dikkate alınması gerektiğini söylüyor. Sağlıksız beslenmenin doğurduğu sorunlar yaş küçüldükçe şiddetlenmekte. Bilimsel çalışmalar, bir kadının hamileliği ile çocuğun ikinci doğum günü arasındaki 1000 gün içinde sağlıklı beslenmenin bir çocuğun geleceği ya da ileri yaşlarındaki sağlığı üzerinde çok büyük bir önem taşıdığını gösteriyor. Dolayısıyla beslenme sorunu yaşayan, ihtiyaç içindeki ailelerin belirlenmesi ve acilen destek sağlanması çok önem taşımakta.

Bu çalışmaya kentteki tüm kesimlerin bilgisi sunan bir “dayanışma haritası”nın çıkarılması ile başlayan Efes Selçuk Belediyesi, kent genelinde tüm haneleri kapsayan araştırma sonucunda, her hanede yerleşik çocuk ve ebeveynlerin ekonomik ve sosyal durumunu kayıt altına almış. Kent genelinde oluşturulan dayanışma haritasıyla ihtiyaç sahibi kesimler, hamile kadın, bebek sahibi kadın, 0-2 yaş bebek, 2-6 yaş çocuk, ilkokul öğrencisi, ortaokul ve lise öğrencisi ile üniversite öğrencisi olarak gruplanmış.

Gıda Mühendisi Dr. Bülent Şık’ın da dâhil olduğu uzman diyetisyen ve gıda mühendislerinin katkılarıyla inşa edilen projede her kesimin ihtiyaç duyduğu gıda ihtiyaçları belirlenmiş ve Efes Selçuk Belediyesi’nin kent dayanışmasıyla geliştireceği imkanlarla bu ihtiyaçları karşılamaya dönük bir plan ortaya konmuş.

Üniversite öğrencileri için de uygulamalar var

Sengel ayrıca gençlerin de ülkenin ekonomik koşulları nedeniyle zorlandığını ve eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kaldıklarını bildiklerini, Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması projesini kadının gebelik döneminden başlayan ve çocuğun 18 yaşına gelmesine kadar süren zaman içerisindeki her dönem için özgün ve kapsayıcı bir bütünsellikle inşa edildiğini belirtiyor.

Projenin dikkate aldığı ve kapsamayı hedeflediği öğeler şöyle:

* Hamile ve yeni doğum yapan kadınlar: İhtiyaç duydukları folik asit vb. gıdaların sağlanması.

* 0-2 yaş bebek: Efesli Bebek projesi güçlendirilerek bebeklerin ihtiyaç duyduğu besine erişimlerinin sağlanması.

* 2-6 yaş çocuklar: Hâlihazırda kullanımda olan Efeslim Kart güçlendirilerek henüz okula gitmeyen çocuklara gıda desteği sağlanması.

* İlkokul ve ortaokul öğrencileri: Okula giderken ihtiyaç duydukları beslenme çantasını hazırlayabilmeleri için Beslenme Kolisi sağlanması.

* Lise öğrencileri ve üniversiteli gençler: Okul günlerinde öğle yemeklerine erişebilmeleri için, belirlenen kent esnafında kullanabilecekleri Genç Efeslim Kart aracılığı ile yemek desteği sağlanması.

Çocuklar için Gıda Projesi bir kent dayanışması

Sengel, kadınlar, çocuklar ve gençlere yönelik bu projenin Efes Selçuk Belediyesi’nin kamusal kaynaklarının ötesinde bir proje olduğunu belirtiyor. Proje bu nedenle bir kent dayanışmasına ihtiyaç duyuyor, kentteki esnaf, küçük üretici köylü, orta ve büyük ölçekli çiftçi ve tüm vatandaşların sağlayacağı katkılarla yaşama geçiriliyor. Ticaret Odası, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Efes Selçuk’taki tüm sivil toplum örgütlerinin üst çatısı olan Kent Konseyi, bu kent dayanışmasının bileşenlerini oluşturuyor.

Efes Selçuk Belediyesi olarak sosyal belediyecilik gereği, en kırılgan kesimlerden başlayarak kamusal kaynaklarını halkın ihtiyaçları için sarf ettiklerini belirten Sengel, inşa ettikleri kent dayanışması ile güçlerini çoğalttıklarını ve kentin her kesimiyle bağlarını kuvvetlendirdiklerini ifade ediyor.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir