Taşra algısını yıkmanın taşrada biriken imkânları

Kolektif aklın söz sahibi olduğu, taşranın duyargalarını açacak şeffaf bir kent yönetiminin irade gösterdiği,...