İzmir’de orman sınırları dışına çıkarılan alan ile ilgili karar Danıştay’dan döndü

Laka Deresi Havzası üzerinde depremzedelere kalıcı konut yapmak adına Bayraklı’da orman vasfı dışına çıkarılan 375 hektarlık alana ilişkin yürütmeyi durdurma kararına itiraz eden Cumhurbaşkanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın itirazının da reddine karar verildi.

Tapuda orman olarak kayıtlı İzmir’in Bayraklı ilçesindeki 375 hektarlık arazi, 25 Kasım 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile orman kanunun ek 16’ncı maddesi kapsamında orman sınırları dışına çıkarılmıştı. Söz konusu karara ilişkin bir grup çevre hakları savunucusu orman alanı ve dere havzası olan bir yerin yerleşime açılmasına itiraz etmiş ve Danıştay’da dava açmıştı. Danıştay da “yürütmenin durdurulması” kararını vermişti. Bu karara karşı Cumhurbaşkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı itirazlar Danıştay İdari Daireleri Kurulu tarafından reddedildi.

‘Davalı idarecilerin öne sürdüğü itirazlar reddedildi’

“Bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan” alan olarak tariflenen 375 hektarlık arazinin Cumhurbaşkanlı kararı ile orman kanunun ek 16. maddesi kapsamında orman sınırları dışına çıkarılmasına itiraz edilmişti. Karara yapılan itiraz sonucunda Danıştay 8. Dairesi kararın iptali ve yürütmenin durdurulması kararını vermişti.

Yürütmenin durdurulması kararının ardından Cumhurbaşkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı karara itiraz etmiş, bu itiraza da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu “İtiraz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinde öngörülen ve yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için gerekli olan koşulların gerçekleşmiş olduğu dikkate alınarak yürütmenin durdurulması isteminin kabul edildiği anlaşıldığından ve davalı idarelerce öne sürülen hususlar, bu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, itirazların reddine, 18/01/2023 tarihinde oybirliği ile karar verildi.” dedi.

Geçmişteki sel felaketine rağmen devam eden yapılaşma

30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen Ege Denizi depreminin ardından depremzedelere kalıcı konut yapılmak üzere orman vasfından çıkartılarak Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) devri yapılan 375 hektarlık alan, Laka Deresi Havzası içinde kalıyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu raporunda söz konusu alana dair, 1995 yılında meydana gelen sel felaketi sonucunda 58 yurttaşımızın Laka Deresi Havzası’ndan gelen sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği hatırlatmasını yapıyor. Felaketin ardından Laka Deresi Havzası’nda yüzeysel akışın bertaraf edilmesi için 1.326,53 hektarlık hazine arazisi Orman Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilerek orman rejimi içine alınmıştı.

Aradan geçen zamanın ardından sahanın yaklaşık 74 hektarlık bölümünde 2010 yılından bu yana şehir hastanesi inşası devam etmekte. 2020 depreminin ardından da sahada geriye kalan 375 hektarlık bölüme de depremzedeler için rezerv konutlar yapıldı.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir