Tunç Soyer: ‘Hedefimiz, bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i Seferihisar’dan tanıyor, kendisinin bir bisiklet tutkunu olduğunu biliyoruz. Büyükşehir’in İzmir’de bisiklet kullanımını geliştirmekle ilgili yaklaşımını kendisine de sorduk.

– Büyükşehirlerde trafik sorunu başlıbaşına bir dert. Bu soruna İzmir Büyükşehir Belediyesi nasıl yaklaşıyor?
– Tunç Soyer: Büyükşehirler başta olmak üzere ulaşım sorunu kentlerde gittikçe kangren haline dönmeye başlamış durumda. Bu durum, haliyle büyükşehirlerde bütüncül planlamaya dayalı çağdaş ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini zorunlu kılıyor. Bunun doğal bir sonucu olarak özellikle gelişmiş ülkelerdeki kentlerde; toplu taşıma, yaya ve bisiklet kullanımı teşvik ediliyor ve bunun güçlü bir altyapısı oluşturuluyor.
Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, İzmir’in kısa vadedeki trafik sorununa çözüm bulmayı hedeflerken, diğer yandan bireysel araç kullanımından doğan mevcut problemleri, orta ve uzun vadede en aza indirmek için kapsamlı bir ulaşım stratejisiyle hareket ediyoruz.

– Sizi Seferihisar’dan tanıyor, günlük hayatınızda bisikletin önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Bisikletin büyük kentlerde ulaşım konusunda nasıl bir rol oynayabileceğini düşünüyorsunuz?
– İzmir’in yaşam kalitesini artırmak için ulaşımla ilgili iki temel hedefle hareket ediyoruz. İlki; sağlıklı, güvenilir, erişilebilir, ucuz toplu taşıma ve bisiklet kullanımını teşvik etme. İkincisi ise akıllı trafik sistemini aktif bir şekilde İzmir’in her yerinde yaygınlaştırmak
Temel yaklaşımımız; her geçen gün daha da büyüyen şehirlerde bireysel araç kullanımını azaltarak toplu taşıma ve bisiklet gibi doğa dostu, güvenli, sağlıklı alternatif ulaşım seçeneklerini yaygınlaştırmak. İzmir’de; enerji verimliliği yüksek, kaynaklarımızı daha az tüketen, güvenilir, sağlıklı, doğaya saygılı ve erişilebilir ulaşımın yaygınlaşması için çaba gösteriyoruz.
Narlıdere Metrosu, Buca Metrosu, Çiğli Tramvayı, elektrikli otobüslerimiz gibi toplu ulaşım çalışmalarımızın da, istasyon sayısını her geçen gün artırdığımız BİSİM akıllı bisiklet sistemimizin de temel amacı bu…
Bisikletle ilgili yaklaşımımız ise; İzmir’de bisikletin, sadece rekreatif ve spor amaçlı bir aktivite olarak değil, aynı zamanda bireysel bir ulaşım aracı olarak kullanılmasını teşvik etmek. Bisiklet kullanımının yaygınlaşması; enerji tasarrufu, ulaşımda altyapı maliyetlerinin düşmesi, gürültü ve görüntü kirliliği, trafik yoğunluğu, yaralanma ve can kayıplarının azalması gibi pek çok faydayı beraberinde getirecek.
Dünya kentlerinde yaşanan örnekler, gerekli altyapı oluşturulduğunda, bütün kentlerde bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılabileceğini gösteriyor.