Gemici böreği, buruşuk bezelyeler ve gemiden kaçış üzerine

Mekân değiştirmek bunu yapabilecek insan için kaçışın en somut ve kesin hareketi olarak görülür....