Çiğli

Şehir Plancısı Nursun Karaburun Akıncı ile kentte kadın…

Şehir plancısı Nursun Karaburun Akıncı ile toplumsal cinsiyet ekseninde kadın-kent ilişkisini, Çiğli Belediyesi'nin ödüllü...